Kicsoda is Várszegi Tibor? Főiskolai tanár, színész, kritikus, író, kiadó, népművelő, színházigazgató, filozófus, spirituális gondolkodó? Vagy ez így mind együtt? Útkereső felnőtt vagy ősz szakállú gyerek?
A filozófia szakot nem fejezte be, a színpadi mű hermeneutikájáról írt Ph.D-értekezése a Balassi Kiadónál jelent meg Az ittlét öröme címmel. A kilencvenes évek elején három könyveket szerkesztett a magyar alternatív színházról. Nagy Józsefről szóló fotóalbuma a Kijárat Kiadónál jelent meg. Van egy Palkó Tiborral közös albuma is: A Másik Paradicsom. Kiadója és szerkesztője volt az Ellenfény és Eső című lapoknak. Nős, felnőtt fia és lánya van, s egy tizenkét éves nevelt lánya. Pár éve egy filmben majdnem eljátszotta Marxot.

JENEI GYULA
költő, szerkesztő, 2010.
Ha kell, programot szervez, pályázik, jegyfoglalást intéz, majd jegyszedői pozíciót tölt be, társulatokat és közönséget fogad, tervez és számol, tárgyal önkormányzattal és kormányzattal, hogy a színház működjön. És olykor színpadra lép egy darabbal, melyet ő írt, ő játszik, és amelynek háttértechnikáját is ő kezeli. Előadásai felajánlások, és lehetőségek, hogy mást és másként lássunk a színpadon. Például egy színészt, aki letörli a lábát, mielőtt a színpadra lép. Aztán egy kupac agyag mellett mesélni kezd, miközben kezei úgy formálják az agyagot, mint ajkai a szavakat.

RÉDEI PANNI
újságíró, 2011.
Várszegi Tibor nagyon kifejező művész, aki táncszerű akcióin keresztül élénk képeket fakaszt a néző fejében. Minden gesztusa szimbolikus jelentéssel bír, amelyek meghaladják a verbális logika nyelvét.
Kellékekhez fűződő viszonyán keresztül érvényesíti kiváló képzelőerőből eredő adottságait. A tarisznyából átváltozott arc fantasztikus teremtménye, a bot átváltozása teste határainak kiterjesztésére, valamint a különféle tárgyak kombinációi egy újfajta létezés megalapításában működnek közre, amelyet saját jelenlétével és életerejével alkot meg.
Olykor megrendítő, szívbe markoló, máskor komikus fizikai gesztusok jellemzik. Eszközökkel történő játéka Charlie Chaplint idézi. A bot c. előadás a legegyszerűbb, legtermészetesebb módon fejezi ki az élet kimondhatatlan misztériumait.

EDMUND B. LINGAN
egyetemi tanár, tudományos kutató, New York University; University of Toledo, USA, 2007.
Hat óra. A Malom Színházban vagyunk. Tibornak A bot című előadását nézzük meg. A társulaton kívül még négyen ülnek a nézőtéren, itt ez így van. De Tibort nem zavarja. Saját bevallása szerint játszott már három, sőt egy embernek is. Valami olyasmi, mint amikor a pap akkor is megtartja a misét, ha senki nincs a templomban. Mert a mise, akár a színházcsinálás egy szakrális áldozat… Csodálatra méltó Tibor hite. Istenben. Színházban.
Színészi jelenléte egyszerre hordozza magában a sámán erejét és a hamvasi Arlequin derűjét.

FAZAKAS MISI
a sepsiszentgyörgyi Osonó Színházműhely vezetője, 2011.