Önéletrajz / Curriculum Vitae

Dr. VÁRSZEGI Tibor

5100 Jászberény, Elefánti u. 3.
Hungary
Phone: +36 57 403 234
Mobil: +36 30 908 1656
E-mail: varszegitibor@malomszinhaz.hu
Web: www.malomszinhaz.hu/varszegitibor

Végzettségek / Education:

Ph.D. „Az ittlét öröme. A színpadi mű hermeneutikája” Szeged Tudományegyetem, BTK, Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék (2004).
”The Joy of Being [Dasein]. The Hermeneutics of Theatre and Dance” Comparative Literature Department of Szeged University ( 2004).

Amsterdam Summer University Courses: International Cooperation in the Arts (1994), New Dimensions of Theatre - New Dimensions of Theory (1993), Introduction to European Performing Arts Management (1992).

Magyar Művelődési Intézet, Budapest. Színikritikusi tanfolyam (1989–1990).
Hungarian Institute of Culture, Budapest. Course in Drama Criticism (1989–1990).

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest. Filozófiai tanulmányok. (1986–1989).
Eötvös Lóránd University, Budapest, Hungary. Studies of Philosophy (1986–1989).

József Attila Tudományegyetem, Szeged. Magyar nyelv és irodalom szak. (1983–1985).
József Attila University, Szeged, Hungary. Graduate Studies in Literature and Linguistics (1983–1985).

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged. Magyar-népművelés szak. (1980–1984).
Juhász Gyula Teacher's Training College, Szeged, Hungary. Graduate Studies in Literature, Linguistics and Cultural Management (1980–1984).


Nyelvek / Languages:

Magyar anyanyelv, angol középfok, orosz egyetemi záróvizsga.
Native speaker of Hungarian, fluent and literate in English and Russian.

Díjak, ösztöndíjak / Grants and Scholarships:

Kutatói ösztöndíjak / Research Grants:

Színházi kultúrák kölcsönhatásai. A Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíjai: Svédország és Norvégia (1994), Anglia (1995) India (1992), Kolumbia (1993). Interactions in Theatrical Cultures. Field trips to Sweden and Norway (1994), England (1995). Accepted applications to India (1992) and Columbia (1993) Hungarian Scholarship Committee.
Színház az oktatásban. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest (1993).
Theatre in Education. OPI / Education Institute, Budapest, Hungary (1993).


Előadóművészeti alkotómunka támogatásai / Support for performing arts:

Kulturális Minisztérium
Hungarian Ministry of Culture and Education (1992 – present)
Soros Alapítvány (1994–2000)
Soros Foundation (1994–2000)
Nemzeti Kultúrális Alapprogram (1994 – napjainkig)
National Cultural Foundation (1994 – present)
Nemzeti Civil Alap (2004 – napjainkig)
National Civil Found (2004 – present)

Tisztségek / Present Occupation:

Elnök, Új Színházért Alapítvány (1992 – napjainkig)
President, Foundation For New Theatre (FFNT) (1992 – present)

Főiskolai tanár, Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Nyelvi, Irodalmi és Művészeti nevelési Tanszék. (1987 – napjainkig); Szolnoki Főiskola, Kommunikáció és Menedzsment Tanszék (2009. október – 2010. december).
Professor, Szent István University Faculty of Applied and Professional Arts, Literature Department of Teacher's Training College, Jászberény, Hungary. (1987– present); College of Szolnok Department of Communication and Management (October 2009 – December 2010).

Ügyvezető igazgató, Déryné Kulturális Nonprofit Kft. (2011. március – napjainkig)
Executive manager, Déryné Cultural NGO (March 2011 – present)

Vendégtanár.
Delft University of Technology, Hollandia (2008 január, április);
Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar, színész és kommunikáció szakos hallgatók (2008. február – május).
University of Toledo, USA (2005. szeptember – október, 2007. augusztus – október);
Virginia Tech, USA (2007. november);
Szeged Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, színházi speciális kollégium (2002–2004).
Guest instructor.
University of Toledo, USA (2005 September – October, 2007 August – October);
Virginia Tech, USA (2007 November);
Delft University of Technology, Holland (2008 January, April);
Art Faculty of University of Kaposvár (2008 February – May).

Publikációk / Publications:

Könyvek / Books:

2005
Az ittlét öröme. A színpadi mű hermeneutikája. Budapest: Balassi Kiadó. ISBN 963 506 641 4
The Joy of Human Being. The Hermaneutics of Theatre and Dance. Budapest: Balassi Kiadó. ISBN 963 506 641 4
2003
A Másik Paradicsom. (Palkó Tibor festőművésszel közösen.) Budapest: Kijárat Kiadó. ISBN 963 9136 89 1
The Other Paradise. (With Tibor Palkó painter.) Budapest: Kijárat Kiadó. ISBN 963 9136 89 1
2000
Nagy József. Budapest: Kijárat Kiadó. 2000. ISBN 963 9136 53 0
Josef Nadj. Budapest: Kijárat Kiadó. 2000. ISBN 963 9136 53 0
1994
Félúton. Kortárs színház és tánc Magyarországon. Jászberény: Új Színházért Alapítvány. 1994. ISBN 963 14 3898 4
Half-Way Through – Contemporary Theatre and Dance in Hungary. Foundation For New Theatre, 1994. ISBN 963 14 3898 4
1992
Fordulatok I. II. Magyar színházak 1992. Jászberény: Új Színházért Alapítvány. 1992. ISBN 963 400 776 7
Turning Points I. II. – Hungarian Theatres 1992. Jászberény: Foundation For New Theatre. 1992. ISBN 963 400 776 7
1990
Felütés. Írások a Magyar alternatív színházról. Magánkiadás. ISBN 963 400 130 0
Anacrusis. Articles about Hungarian Alternative Theatres. Jászberény: Private edition, ISBN 963 400 130 0

Folyóirat-szerkesztések / Journals (edited):

Eső. Irodalmi lap. Szolnok, negyedévente. 2000 – napjainkig. ISSN 1419 7987
Rain. Literature. Szolnok, four issues per year. 2000 – present. ISSN 1419 7987

Ellenfény. Tánc, színház, kortárs művészet. Budapest, tíz lapszám évente. 1996–2008. ISSN 1416 499X
Backlight. Dance, Theatre, Contemporary Art in Hungary. Budapest, ten issues per year. ISSN 1416 499X

Az Eső c. irodalmi lap táncról szóló különszáma. 2007/2
Jump Magazin. Színházi különszám. Kortárs Tánc Egyesület, Budapest. 1996. ISSN 1219 5286
Jump Magazine. Theatre special issue. Contemporary Dance Association, Budapest. 1996. ISSN 1219 5286
Szellemkép. A filmművészeti folyóirat színházi különszáma. Budapest: 1991.
Ghosting. Theatrical edition of the film-journal. Budapest. 1991.

Tanulmányok / Articles:

Előadó-művészet / Performing Art:

2010
Data on ”A Universal History of Chance”. The Josef Nadj Troupe and Wind in the Sack Szeged: Apertura. 2010/4. http://apertura.hu/2010/nyar/varszegi
2009
„A színész teremtő ereje.” In: Symbolon. Interkulturális dramaturgia. Marosvásárhely: Színházművészeti Egyetem. 15. 64-87.
„A magyar tánc igazsága. Az ördöngősfüzesi legényes, mint beavatási tánc. I. – II.” Budapest: Dobogó – Mítikus Magyar Történelem, 2-3. és 4. szám.
2008
„Nagy József Woyzeck című előadásának konfigurációs tényezői. In: Imre Zoltán (szerk.): Alternatív színháztörténet(ek) – a színháztörténet-írás alternatívái. Budapest: Balassi. 434-446.
”The Configuration Factors of the Josef Nadj's Woyzeck Performance.” In: Zoltán Imre (ed.): Alternative History(s) of Theatre – Alternative(s) of writing of History of Theatre. Budapest: Balassi. 434-446.
2007
„Szintézis vagy szinkretizmus? Tánc és képzőművészet (Nagy József és Miquel Barcelo).” Budapest: Magyar Szemle, 7-8. 143-149.
”Synthesis or Synchronism. Dance and Fine Art. (Josef Nadj and Miquel Barcelo). Budapest: Hungarian Rewiew, 7-8. 143-149. http://www.magyarszemle.hu/szamok/2007/4/Szintezis_vagy_szinkretizmus
„A színvallásról. Ars poetica.” Szolnok: Eső, 2. 71-72.
”Showing one's true colours. Ars poetica.” Szolnok: Rain, 2. 71-72.
„7 mondat a hely teremtő erejéről; A testté lett alázat.” Szolnok: Eső, 2. 47-51.
”7 sentences of the creator energy of the space; Humbleness Was Made Flesh.” Szolnok: Rain, 47-51. http://vfek.vfmk.hu/00000121/005.html#01
2006
„Josef Nadj, humilité incarnée” Bruxelles: Alternatives Theâtrales 89. Festival d'Avignon 2006. 3. 22-24.
”Humbleness Was Made Flesh”. X Premio Europa per il Teatro a Harold Pinter ; VIII Premio Europa Nuove Realta Teatrali a Oskaras Korsunovas e Josef Nadj. http://premio-europa.org/open_page.php?id=325
2005
„Mozgás destrukciója.” In: Az erkölcs szépsége. Kaposvár: Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. 648-657.
”The Destruction of Movement” In: Die schönheit der moral. Kaposvár University, Csokonai Vitéz Mihály Pedagogical Department. 648-657.
„A színpadi mű megnyitása. A tánc és a színház hermeneutikája.” Veszprém: Theatron. IV évfolyam 3. szám. 5-12.
”The opening of the stage. Hermeneutics of the dance and theatre.” Veszprém: Theatron. IV. 3. 5-12.
„A mozgás mint mondás és beszélgetés. Test és mozgás metafizikája.” Budapest: Kalligram. 1-2. 104-107.
”Movement as Discourse and Conversation. The Metaphysics of Body and Movement" Budapest: Kalligram. 1-2. 104-107.
„Létalapító tájék. Egy szempont a szakrális tér értelmezéséhez.” Kolozsvár: Korunk. 2. 76-82. http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2005&honap=2&cikk=7779
”Existence founding area. One View Point to the Interpretation of Sacral Space.” Cluj Napoca (Romania): Korunk (Our Age). 2. 76-82.
2004
”L'oeuvre de théâtre réussie.” In: Nouvelles tendences en littérature comparée IV. Szeged-Amiens: Szegedi Tudományegyetem – Université de Picardie Jules Verne. 160-172.
Új tendenciák a komparatisztikában IV. Szeged-Amiens: Szeged University – Université de Picardie Jules Verne. 160-172.
„A mozdulat nyelvisége.” Budapest: Napút. 3. 24-29. http://www.napkut.hu/naput_2004/2004_03/024.htm
”Linguistic of the Movement.” Budapest: Napút (Sunway). 3. 24-29.
2003
„…élő csontváz vagyok… Egy színházi jelenet anatómiája.” In: Kiss Attila Atilla – Szőnyi György Endre (szerk.): Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Ikonológia és műértelmezés 9. Szeged: JATEPress. 389-404.
”…I am a living skeleton… The Anatomy of a Theatrical Scene” In: Kiss Attila Atilla – Szőnyi György Endre (ed.): Word and Picture. Semiotic and Iconografy of the Expression of the Art. Iconolgy and Interpretation 9. Szeged: JATEPress. 389-404.
2002
„Menekültek otthon. A mozgás hermeneutikája.” Budapest: Ellenfény, 8.: 13-24.
”Refugees at Home. The Hermeneutics of Movement” Budapest: Ellenfény (Backlight), 8.: 13-24.
„A Halál naplója. Beszélgetés Nagy Józseffel.” Budapest: Ellenfény, 8.: 6-9.
”The Diary of Death. Conversations with Josef Nadj" Budapest: Ellenfény (Backlight), 8.: 6-9.
„A test tudása”; „Közelről egyenes…”; „Az okos hempergés…”; „Adalékok a véletlen világtörténetéhez”; „Húzások…” In. Bicskei Zoltán (szerk.) Mozzanatok – Momenti – Movements: [Nagy József – Josef Nadj] Kanizsai Kör / Kanjiški Krug, Kanizsa – Kanjiža.
”The Healthy Theatre”; ”Pulls and Choices”. In. (Bicskei Zoltán (ed.) Mozzanatok – Momenti – Movements: [Nagy József – Josef Nadj] Kanizsai Kör / Kanjiški Krug, Kanizsa – Kanjiža.
2001
„Egy mondat a színház értelméről” Ellenfény, 5.: 40-41.
”One Sentence about the Sense of Theatre” Budapest: Ellenfény (Backlight), 5.: 40-41.
2000
„Knowable and Unknowable Worlds”. Performance Research. London – New York: Routledge, 1: 99-105. http://www.aber.ac.uk/~cprwww/perf_res/index.htm
„Távol a Falansztertől – napló”. Budapest: Ellenfény,  1-2: 60-64.
”Far Away Phalanstery – Diary”. Budapest: Ellenfény (Backlight),  1-2: 60-64.
„Az újító hagyomány – Szolnoki Művésztelep '99”. Budapest:  Ellenfény, 1-2: 73-76.
”The Reformative Tradition – Colony of Artists at Szolnok '99”. Budapest:  Ellenfény (Backlight), 1-2: 73-76.
„Miért van szükség színházszemiotikára? Két szegedi könyvről.” Budapest: Ellenfény / Backlight, 1-2: Melléklet.
”Why one needs theatresemiotic? – About Two Books of Szeged.” Budapest: Ellenfény (Backlight), 1-2: Appendix.
1999
„Útközben. Büchner: Woyzeck.” Budapest: Ellenfény, 2-3: 36-41.
”Along the Way. Buchner: Woyzeck.” Budapest: Ellenfény (Backlight), 2-3: 36-41.
„Húzások és választások. A tánc humora.” Ellenfény, 1: 20-26.
”Pulls and Choices. Humour of Dance.” Ellenfény (Backlight), 1: 20-26.
1998
„Adalékok a Véletlen világtörténetéhez” Budapest: Ellenfény, 3.
”Data on a Universal History of Chance”. Budapest: Ellenfény (Backlight), 3.
„Sok történet akkor kezdődik, amikor azt hisszük, hogy már befejződött – beszélgetések a színészi munkáról.” Budapest: Ellenfény, 3.
”Lots of Story Begin When We Believe Them to Be Finished –  Discussions About Actor's workshop.” Budapest: Ellenfény (Backlight), 3.
1997
„Amikor a Zaporozsecben megszólalt a riasztó. Színházi fesztivál Lvovban.” Budapest: Ellenfény, 1.
”When the Alarm Went off in a Zaporozech Car. Theatre Festival in Lvov, Ukrajne – Modern Traditions.” Budapest: Ellenfény (Backlight), 1.
1996
„Közelről egyenes, távolról körív. Nagy József: Habakuk kommentárok.” Budapest: Ellenfény / Backlight, 1. és Szabadka Üzenet, 3.
”Straight from close up, curved from afar. Josef Nadj: The Habakuk Commentaries.” Budapest: Ellenfény (Backlight), 1. and Subotica (YU): Üzenet (Message), 3.
1994
„Az egészséges színház”. In. Várszegi Tibor (szerk.): Félúton, Jászberény: Új Színházért Alapítvány, 44-50.
”The Healthy Theatre”. In. Várszegi Tibor (ed.): Félúton / Half-Way Through, Jászberény: Foundation for New Theatre, 44-50.
1994. „Legjelentősebb befogadószínházak” In. Várszegi Tibor (szerk.): Félúton, Jászberény: Új Színházért Alapítvány, 20-38.
”Host Theatres in Hungary” In. Várszegi Tibor (ed.): Félúton / Half-Way Through, Jászberény: Foundation For New Theatre, 20-38.
„Introduction. Hungary and the Performing Arts” / ”Introduction. La Hongrie et les arts de la scene”. Brusslels: Inform. Informal European Theatre Meeting, spring.
1993
„Az idea örök, csakhogy a színház nem idea. Műhelybeszélgetés Bálint Istvánnal.” Budapest:  Magyar Napló, 4.
”The Idea is Eternal but the Theatre isn't Everlasting. An interview with István Bálint.” Budapest:  Magyar Napló (Hungarian Diary), 4.
1992
„A rendező láthatatlan jelenléte”. Újvidék: Új Symposion, 9-10.
”The Invisible Presence of Director”. Novi Sad (YU): Új Symposion (New Symposion), 9-10.
„skoladarab. Műhelymunka és elmélet.” Budapest: Színház, 11.
”Training Performance. Workshop and Theory.” Budapest: Színház (Theatre), 11.
„Test és idő. Dolgozat a Jel Színházról.” In. Várszegi Tibor (szerk.): Fordulatok. Jászberény: Új Színházért Alapítvány, 265-285.
”Body and Time. An essay on Theatre Jel.” In. Várszegi Tibor (ed.): Fordulatok (Turning Points). Jászberény: Foundation For New Theatre, 265-285.
„Theatres on the Other Side of the Border. Hungarian Theatres in Yugoslavia, Czechoslovakia and Romania.” In. Fordulatok (Turning Points.) Jászberény: Foundation For New Theatre, 103-111.
1992
„A vizuális dramaturgia”. In. Fordulatok. Jászberény: Új Színházért Alapítvány, 249-265.
”Visual Dramaturgy”. In. Fordulatok (Turning Points). Jászberény: Foundation For New Theatre, 249-265.
„Szegény Dummer August divertimentója; Alvajárók; Turul. A Sofa Trió és az Artus Színház.” In. Fordulatok. Jászberény: Új Színházért Alapítvány, 207-220.
”The Divertimento of the Poor Dummer August; Sleepwalkers; Turul. The Sofa Trio and Artus Theatre.” In. Fordulatok (Turning Points). Jászberény: Foundation For New Theatre, 207-220.
„A színházi kritikáról”. (Demcsák Katalinnal) In. Fordulatok. Jászberény: Új Színházért Alapítvány, 363-369.
”On Theatrical Criticism". (With Katalin Demcsák) In. Fordulatok (Turning Points). Jászberény: Foundation For New Theatre, 363-369.
„Technika és improvizáció. Műhelymunka a Jászberényi Tanítóképző Főiskola színjátszó csoportjában.” Budapest: Iskolakultúra, 2.
”Technique and Improvisation. Workshops at the Theatre Group of Teacher Training College in Jászberény, Hungary.” Budapest: Iskolakultúra (School culture), 2.
1991
„Az eleven színház. Kortárs holland színházak.” Budapest: Szellemkép, 3.
”The Living Theatre. Contemporary Dutch Theatres.” Budapest: Szellemkép / Ghosting, 3.
„Színházi portrék: M. Kecskés András, Rókás László”. Budapest: Szellemkép, 3. és 4.
”Theatrical Portraits: András M. Kecskés, László Rókás”.  Budapest: Szellemkép (Ghosting), 3. and 4. „Hungarian Theatres in Europe”. Brussels:  Two and Two, March-April.
„A Jel Színház Zürichben. Comedia Tempio.” Budapest: Élet és Irodalom, Szeptember.
”Theatre Jel in Zurich. Comedia Tempio.” Budapest: Élet és Irodalom (Life and Literature), September.
„Comedia Tempio”. Budapest: Világ (World), 37.
„A test intelligenciája. Eugenio Barba.” Budapest: Nappali Ház, 1-2.
”The Intelligence of the Body. Eugenio Barba.” Budapest: Nappali Ház (Daly House), 1-2.
1990
„Magyarok az európai (szín)házban”. Budapest: Szellemkép, 2.
”Hungarian Theatres in Europe”. Budapest: Szellemkép (Ghosting), 2.
„A pokol nyolcadik köre… Vallomások az Universitas Együttes, az Orfeo Stúdió, a Stúdió K., a Kassák Színház és a Szegedi Egyetemi Színpad történetéről.” In. Várszegi Tibor (ed.) Felütés. Magánkiadás, 1990.
”The eighth circle of Hell… Facts about the history of Universitas Budapest, Orfeo Studio, Studio K., Kassák Theatre and University Theatre of Szeged.” In. Várszegi Tibor (ed.) Felütés (Anacrusis). Private edition, 1990.
1989
„Avvakum. A lélegzet nyelve. Gardzienice.” Budapest: Színház, 12.
”Avvakkum. The Language of Breath. Gardzienice.” Budapest: Színház (Theatre), 12.
„AISA. Műhelytanulmány”. Budapest: Nappali Ház, 1.
”AISA. Workshop.” Budapest: Nappali Ház (Daly House), 1.
1988
„Szophoklész: Oidipusz”. Budapest: Kritika, 6.
”Sophokles: Oidipusz”. Budapest: Kritika, 6.

Egyéb publikációk / Other publications:

2010
„A számonkérés kora” interjú. Szolnok: Eső. 1. 49-67.
„The Age of Impeachment” interview. Szolnok: Eső / Rain. 1. 49-67.
„Bácska és a Székelyöld között félúton” esszé. Szolnok: Eső. 1. 43-49. és Szabadka: Üzenet, 2001. Szeptember.
„Half-Way along between Bácska and Székler Land” essay. Szolnok: Eső / Rain. 1. 43-49. and Subotica (Yu): Üzenet (Message), 2001. September.
2009
„Az ajándékról” Jászberény: Jászkürt, december 25. http://www.tutihir.hu/itthon/4716-a-karacsony-miszteriuma-ii.html ; Budapest: Szilaj Csikó, 2010/18. 14. http://www.szilajcsiko.hu/pages/viewer/18
„Hozzá vagyok kötve. Dienes Eszter hatvan éves.” Szolnok: Eső, 2. szám. 67-69.
„Kedves Balázs” könyvrecenzió Fűzfa Balázs Ottlik-könyvéről. Salgótarján: Palócföld, 1. szám. 72-73.
2008
"A holló hallása” http://forestpress.hu/jie_hu/index.php?option=com_content&task=view&id=12986&Itemid=1 Budapest: Dobogó – Mitikus Magyar Történelem, 2009/2. szám.
„Kő. Pilinszky titokzatos útjelzője a Jézustól Krisztushoz vezető úton.” Tanulmány. In. A tizenkét legszebb magyar vers. 2. Apokrif. Szombathely: Savaria University Press, 44-52.
„A számonkérés kora”
”The Age of Calling to Account" http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=kultura&id=3847 http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/110/mezei.html
2007
„Kövessetek!” Budapest: Magyar Szemle, október. 176-183.
”Follow me!” Budapest: Hungarian Rewiew, October. 176-183. http://www.magyarszemle.hu/szamok/2007/5/Kovessetek
”In Vigilant Alertness” CD cover of Szilárd Mezei Quintet. With Tibor Palkó painter. London: Leo Records. Szeptember.
„Éber készenlétben. Mezei Szilárd lemezborítójára.” Palkó Tiborral közösen. Szolnok: Eső, 2. 83-84. http://www.hetnap.rs/uj/index.php?zg=3396&no=150
”In Vigilant Alertness” Text for the CD cover of Szilárd Mezei Quintet. With Tibor Palkó painter. Szolnok: Eső (Rain), 2. 83-84.
2005
„Történet-értés – világ-értés. A mese igazságáról.” Tanulmány. In. Tantárgypedagógiai kutatások. Baja: Eötvös József Főiskola, 100-104.
”Understanding of Story – Understanding of World. About of the Truth of Tale.” In. Education Methodology Reasearches. Baja: Eötvös József College, 100-104.
„Bot” Mezei Szilárd nagyzenekarának CD-borítója. Győr: Győrfree.
"Stick” CD cover of Szilárd Mezei Ensemble. Győr: Győrfree.
„Történet-értés – világ-értés.” Szolnok: Eső, 1.
”Understanding of Story – Understanding of World” Szolnok: Eső (Rain), 1.
2004
„A mennybe vitt leány.” Prózavers. Szolnok: Eső, 3.
”The Maiden Taken to Heaven” Prosa-poem. Szolnok: Eső (Rain), 3.
2003
„egyetlen pillantással.” Prózavers. Szolnok: Eső, 3.
”with one glance" Prosa-poem. Szolnok: Eső (Rain), 3.
2002
„A plusz vagy a mínusz” Sebestyén Zoltán festőművész katalógusába. Budapest.
”Plus or Minus” Text in Zoltán Sebestény, painter's Catalogue, Budapest.
2001
„Katániai Szent Ágota két élete” Budapest: Irodalom Visszavág. Új folyam 9. Ősz-tél; Marosvásárhely: A hét. 2004. augusztus 12. 10-12. http://www.iv.hu/modules.php?name=IVlapok&op=viewarticle&artid=669
”The Two Lives of Catanian Saint Agnes” short story. Budapest: Irodalom Visszavág (Return of the Literature). 9. Autumn-winter; Tirgu Mures (Romania): A hét (The Week). 2004. August 12. 10-12.
„Hoztam nektek virágot…” Szolnok: Eső, 3-4.
”I Have Brought You Flowers…” Szolnok: Eső (Rain), 3-4.
„Mese az akácfáról, a virágjáról és a nevéről.” Szolnok: Eső, 2.
”Fairy Tale about the Acacia, its Blossom and its Name” Szolnok: Eső (Rain), 2.
2000
„Vagy-ok. Milyen kár, hogy nem vagy cigány.” Novella. Szolnok: Eső, 4.
”What a Shame That You Are Not a Gipsy” short story. Szolnok: Eső (Rain), 4.
„Első folyóügyem" Novella. Szolnok: Eső, 2.
”My first Concern" short-story. Szolnok: Eső (Rain), 2.
„Alma és fája" Novella. Szolnok: Eső, 1.
”Apple and It's Tree" Short-story. Szolnok: Eső (Rain), 1.
„Theoretikusnak esendősége. Kékesi Kun Árpád könyvéről.” Szolnok: Eső, 1.
”Perishability of Theoretician. About Árpád Kun Kékesi's Book.” Szolnok: Eső (Rain), 1.
1999
„A kései magömlés” Novella. Budapest – Szolnok: Parnasszus–Eső, 6. és Budapest: Play Boy, November.
”The Belated Ejaculation” Short-story. Budapest – Szolnok: Parnasszus–Eső / Parnass-Rain, 6. and Budapest: Play Boy, November.
„A plusz és a mínusz. Sebestyén Zoltán képeiről.” Budapest: Balkon, 5.
”Plus and Minus. About Zoltán Sebestyén artist.” Budapest: Balkon (Balcony), 5.
„Amikor a kocsmaajtón belép a Kedves” Novella. Budapest – Szolnok: Parnasszus – Eső, 4.
”When the Best Girl/Sweetheart Steps into the Pub” Short-story. Budapest – Szolnok: Parnasszus – Eső / Parnass-Rain, 4.
1998
„És… újra dobog szívünkön az angyal. Bevezetés Hamza D. Ákos filmrendező és festőművész verseskötetéhez.” In. Hamza D. Ákos: És újra dobog szívünkön az angyal. Válogatott versek. Jászberény: Hamza Múzeum Alapítvány, 6-9. ISBN 963 03 5626 0
”And the Angel Throbs on Our Heart Again. Introduction of Ákos Dezső Hamza Film director and Painter-artist's Book of Verse.” In.Hamza D. Ákos: And the Angel Throbs on Our Heart Again. Selected poems. Jászberény: Hamza Museum Foundation, 6-9. ISBN 963 03 5626 0
1997
„A látható és láthatatlan vonalak. Palkó Tibor festőművészről.” Budapest: Balkon, 3; Marosvásárhely: A hét. 2004. augusztus 12. 10-12.
”Visible and invisible lines. Tibor Palkó artist.” Budapest: Balkon (Balcony), 3; Tirgu Mures (Romania): A hét (The Week). 2004. August. 12. 10-12.
1994
„A Glóbusz másnak látszik északról. Két hét Lappföldön.” Szolnok: Jászkun Krónika, December 20.
”The Globe Seems to Be Different from North. Two Weeks in Lapland.” Szolnok: Jászkun Krónika (Jászkun Chronicle), December 20.
1992
„Wer findet den Schlüssel zum Haus…” Erfurt: Thüringen Zeitung, March.
1991
„Hangkonzerv. Alternatív irodalmi sorozat a Magyar Rádióban.” Budapest: Szellemkép, 1.
”Tinned-sound. Alternative Literature radio series.” Budapest: Szellemkép (Ghosting), 1.
„A művészet, mint az akarat megszüntetésének akarása. Schopenhauer esztétikájához.” Kaposvár: Más-kép, Március.
”The Art as Wishing the Cessation of Wish. For Schopenhauer's Aesthetics.” Kaposvár: Más-kép, March.
1990
„Az intim akcionizmustól a szemléleti intimitás felé. Palkó Tibor képeiről.” In. Palkó Tibor katalógusa.
”From Intimate Actionism towards the Intimacy of Views. About Tibor Palkó artist.” In. Palko's catalogue.
1989
„A kultúra támogatása az állam feladata. Beszélgetés Schwajda Györggyel, a szolnoki színház igazgatójával.” Budapest: Világ, Április.
”Aiding the Culture Is Duty of the State. An interview with György Schwajda Theatre-manager of Szolnok.” Budapest: Világ (The World), April.
1986
„A természetnek van igaza. A Reformkonyha szerzője Törökszentmiklóson. Exkluzív interjú Oláh Andorral.” Szolnok: Szolnok Megyei Néplap, március 10. 5. p.

Konferenciák / Conferences:

2009. „A lét pásztora. Egy színpadi játék létalapító tanulságai.” „Itt kezdődött a posztmodern?” Ottlik-konferencia az Iskola a határon megjelenésének 50. évfordulója alkalmából. Szombathely – Kőszeg, november 6-8.
School at the Frontier
2009. ”Musicality of The Movement” Virginia Tech. USA, Music Department's Digital Interactive Sound and Intermedia Studio (DISIS). DISIS Spring Event: In Case of. April 17 – 25.
2008. „A színész teremtő erejéről.” „Interkulturális dramaturgia. Nemzetközi színháztudományi konferencia.” Színházművészeti Egyetem, Marosvásárhely, December 12-13.
”On Creative Energy of the Actor.” ”Intercultural Dramaturgy. International Conference of Theatre Studies.” University of Theatre , Târgu-Mureş, Romania. 12-13. November.
2008. „A magyar tánc igazsága.” „Nemzetiségi – nemzeti – európai identitás" Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Felnőttképzési Intézet. Szeged. November 12-13.
”The Veracity of Hungarian Dance.” ”Identity of Nationality, National and European.” Szeged University, Faculty of Pedagogic, Institute of Andragogy. 11–12 November.
2008. ”The interaction of architecture and acting.” University of Delft (Hollandia). April 25-28. http://media.bk.tudelft.nl/publicaties/CUPUM099.pdf
2008. „A kő. Pilinszky titokzatos útjelzője a Jézustól Krisztushoz vezető úton.” „Ezért tanultam járni!” Apokrif-konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. Szombathely–Bozsok–Velem. Április 18–19.
”The Stone. Pilinszky's enigmatic milestone on the road leading from Jesus to Christ.” „This is why I learnt to walk! Apocryphal-conference.” West-Hungary University Department of Language and Literature. Szombathely–Bozsok–Velem. 18–19 April.
2007. "Movement Improvisation” University of Toledo, USA. Voices from the Margin. October 10-14.
2007. „Szintézis vagy szinkretizmus. Tánc és képzőművészet. (Nagy József és Miquel Barcelo” Érintés. A színház mediális határterületei. Pannon Egyetem, Veszprém. Május 7.
”Synthesis or Synchronism. Dance and Fine Art. (Josef Nadj and Miquel Barcelo).” Touch. Medial Frontiers of the Theatre. Pannon University, 7 Veszprém. May.
2007. „A színvallásról. – A világ olyan lesz, amilyennek eljátsszuk.” Krea-Team Gyermek- és Diákszínházi Műhelyek V. Országos Találkozója. Eger, Március 23–25.
”Showing One's True Colours. – The World Will Be As We Act It” V. Meeting of Child and Pupil Theatres, Krea-Team . Eger, 23–25 March.
2006. „A hely teremtő ereje” Megnyitóbeszéd a Nagy József Regionális Kreatív Műhely próbatermének ünnepélyes megnyitóján. Magyarkanizsa. December. 20.
”The creator energy of the space” Ceremonial opening of the rehearsal hall of Regional Creative Atelier – Josef Nadj, Kanjiža (Vojvodina, Serbia-Montenegro). 20 December.
2006. „Humbleness Was Made Flesh”. X Premio Europa per il Teatro a Harold Pinter; VIII Premio Europa Nuove Realta Teatrali a Oskaras Korsunovas e Josef Nadj. Josef Nadj, un théâtre en chai et en ombre. Gyula Sipos scrittore, critico lettarario ; Michelle Kokosowski, Maître di conferenze, Université Paris 8, Fondatrice dell'Académie Expérimentale des Theâtres ; Jovan Cirilov Direttore BITEF di Belgrado; Bruno Tackels filosofo, saggista e critico di teatro, direttore di pubblicazione per la casa editrice Les solitaires Intempestifs; Jaean-Marc Adolphe critico, capo redattore Mouvement. Teatro Gobetti, Torino, 12 March. http://premio-europa.org/open_page.php?id=325
2006. „A modern intézményrendszer vége” A kultúraközvetítés elmélete és gyakorlata. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. Szeged. Március 6–8.
”The End of the Institutions” Theory and Practice of the Culture Mediation. Szeged University, Juhász Gyula Teachers Training College. Szeged. 6–8 March.
2005. „Ráhagyatkozás a nyíltra. Egy lehetséges szempont az előadásszöveg konfigurációjához.” Kép / Szöveg / Reprezentáció / Film a multimédiás korban. MTA Szegedi Tagozat és a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete. Szeged, április 25-27.
”Configuration of Performance Text” Image / Text / Representation / Film in the Multimedial Age. International conference of the Szeged Section of the Hungarian Academy of Sciences and the Szeged University. Szeged. 25-27 April.
2004. „A mese igazságáról – a mese ontológiai megközelítéséről” VII. Tantárgy-pedagógiai tudományos konferencia. Eötvös József Főiskola. Baja. November 18–19.
”About the Truth of Fairy Tales – About the Ontological Approach of Fairy Tales” VII. Education Methodology Conference. Eötvös József College. Baja. 18–19 November.
2003. „A mozgás hermeneutikája.” VII. Nemzetközi Erkölcs-, Művészetfilozófiai és Nevelési Konferencia. Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar. Kaposvár. Augusztus 27-29.
”The Hermeneutics of Movement" VII. International Moral, Art Philosophy and Pedagogical Conference. Kaposvár University Deapartment Csokonai Vitez Mihály Pedagogical College. Kaposvár. 27-29 August.
2003. „A sikerült színpadi mű. A heideggeri értelemben vett igazság működésbe lépése a színpadon.” Új tendenciák a komparatisztikában IV. MTA Modern Filologiai Társaság Szegedi Tagozat; Verne Gyula Picardiai Egyetem Regénykutató Központ; Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Magyar Irodalom Tanszék. Szeged. Április 24–25.
”The Successful Theatrical Performance: Functioning of the Heideggerian Truth on Stage” / Nouvelles tendences en littérature comparée IV. MTA Moderne Philological Association, Szeged; Jules Verne Novel Research Centre of Picardia University; Juhász Gyula Teacher's Training College of Szeged University Hungarian Literature Department. Szeged. 24–25 April.
2000. „…élő csontváz vagyok…” Egy színházi jelenet anatómiája. Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. MTA Szegedi Tagozat és a Szegedi Tudományegyetem Angol-Amerikai Intézete. Szeged. Október.
„…I am a living skeleton…” The Anatomy of a Theatrical Scene. Word and Picture. Semiotic and Iconografy of the Expression of the Art. MTA Szeged and English-American Institute of Sueged University. Szeged. October.

Hivatkozások (válogatás) / Citations (selection):

Sz. Tóth Gyula: A 12 legszebb magyar vers franciául 4. rész – Pilinszky János: Apokrif (2010. április 9.)
http://www.francianyelv.hu/francia-kultura/francia-irodalom/1156-a-12-legszebb-magyar-vers-franciaul-4-resz-pilinszky-janos-apokrif
Portréfilm (Szolnok TV) 2010 február.
http://www.szolnoktv.hu/musorok/zsaner/?article_hid=8691
A jászberényi televízió filmjei:
http://www.youtube.com/watch?v=VTGl4rvOK44
http://www.youtube.com/watch?v=iDoGTWPtUiA
A message from Sue Ott Rowlands the Dean of College of Liberal Arts and Human Sciences (CLAHS) 2009.10.10. www.clahs.vt.edu/pdf/Spheres09-Fall.pdf
Lelkes Zsófia: Test és kép. Testiség és képiség Josef Nadj (Nagy József) Büchner-rendezésében, kultúrák és műfajok határán. Budapest: Táncművészeti Tanulmányok, 2009/1., 55-60.
Musca Szabolcs: Tér-fikciók. Közelítések a színházi térhez. Pro Philosophia Szakkollégium.
www.kmei.ro/site/joomla/images/stories/dolgozatok/2007/ProPhilosophia/PP_MuszkaSzabolcs.doc
Nagy Dénes-Zsolt: A test és a másik – A sportjátékok interszubjektív tapasztalata. Eristikon, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, 2009.
http://hiphi.ubbcluj.ro/eristikon/nr_5/revista/Nagy_Denes.htm
„Testté lett alázat” dokumentumfilm Nagy Józsefről. Rendező Iván Attila. Cinema Filmműhely. 2008.
Turi Gábor: Kortárs és improvizatív, Mezei Szilárd szabad zenei nyelve, Budapest: Gramafon, 2008-2009 tél, 92.
Máté Zsuzsanna: Posztmodern rájátszások, Szeged: Szeged, 2008. XX. évf., december, 44-48.
Máté Zsuzsanna: Postmoderne allusions, Szeged: Szeged, 2008. December, 44-18.
Mezei Szilárd cd. (2008)
http://nottwo.com/PelnaPlyta.php?Id=351&W=0&Od=&Off=
Mezei Zsófia: Zentai est a testvérvárosban. (2008)
http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=kultura&id=4067
Bátorligeti Mária: Az úton lévő. A bot. Ellenfény, 2008/2. 37-39.
http://www.ellenfeny.hu/index.php?view=article&layout=offline&id=460%3Aaz-uton-lev&option=com_content&Itemid=96
Schuller Gabriella: Bódy Gábor és Jeles András színházi rendezései. Apertura, 2008.
http://apertura.hu/2008/tel/schuller
Kondorosi Zoltán: A megértés lehetőségei. Kritikai szemle Szász János rendező előadásairól. Ellenfény 2008/1. 25-30.
Mezei Zsófia: A számonkérés kora – 2008. február 18.
http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/110/mezei.html
http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=kultura&id=3847
Mestyán Ádám : A világ szíve – 2007. december 19.
http://kultura.hu/main.php?folderID=957&articleID=265064&ctag=articlelist&iid=1
Virginia Tech News: „Hungarian to perform one-man play Monday” Nov. 12. 2007.
http://secure.hosting.vt.edu/www.vtnews.vt.edu/story.php?relyear=2007&itemno=640
Jenei Gyula: az ittlét öröme. Mozgó Világ, 2007/9.
http://www.mozgovilag.hu/2007/09/05vers2.htm
Kékesi Kun Árpád: A határosság tapasztalásáról. Szolnok: Eső, 2007/2. 76-80.
Miklós Melánia: Egy személyes ballada. Szolnok: Eső, 2007/. 72-76.
Békéscsabai Jókai Színház http://jokaiszinhaz.hu/ajandekkosar
Tolnai Ottó: Életem legszebb irodalmi estje. (Kisprózák nagyobb tömbök közül.) Pécs, Jelenkor 2007/3. 263 p.
Kontra Ferenc: A testté lett alázatról. Újvidék, Magyar Szó 2006.03.18.
P. Müller Péter: Színház/művészet/politika. Budapest, Kritika 2005/11.
Rosner Krisztina: Maszk és társai: színészetelméleti fogalmak. 2005/06. őszi szemeszter
http://old.btk.pte.hu/tanszekek/irodalom/moderntsz/archivum/rk/maszk.rtf Mestyán Ádám: Egy talált mozdulat megtisztítása. Budapest, Ellenfény 2005/4. 5. p.
Modla Dezsőné: Kistelepülések könyvtári ellátása ellátórendszer keretében Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Kaptár. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója. 2005/2-3.
Sándor L. István: Kontrasztok. Jeles András színházi rendezései. Metropolis, 2004/4.
http://www.c6.hu/metropolis/?aid=25&pid=16
Torok Csaba: Saját szertartásokért. / ”For Own Rituals” Az Alternatív és Új Színház Újvidéki Nemzetközi Fesztiváljáról. Újvidék: Családi kör, 2003. július 10.
Vladimir Jovanovic: Hírnökök / ”Messengers” Magyar Szó, Újvidék, 2003. július 4.
Bohár András: „Nyitott kultúra felé / Towards an Open Culture”. Magyar Műhely Kiadó – Kaposvári Egyetem, Budapest, Kaposvár, 2003. 99 és 102 p.
Balogh Róbert: Trendicsek. Play Boy 2003/7.
http://www.terasz.hu/terasz.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=4242
Balázs Attila: „Woyzeck és más, éjfél után. / Woyczek and Other Things, After Midnight (1997–2003)” Pécs: Jelenkor, 2003/6. 677-680.
Miklós Melánia: „Megkésett hírnökök...” kritika. Budapest: Ellenfény, 2003/6. http://ellenfeny.hu/index.php?view=article&layout=offline&id=1431%3Amegkesett-hirnoekoek&option=com_content&Itemid=164
Vécsi Nagy Zoltán: „Eső / Rain”. Budapest: Balkon, 2002/11.
Sebestyén Rita: „Élet és halál küszöbe / Threshold of Life and Death” Budapest: Ellenfény, 2002/4. 13. p.
Ditzendy Attila: „Különböző világok határán / At the Edge of Different Worlds” – Tizedik születésnapját ünnepli a Pont Műhely” Budapest: Magyar Nemzet, 08.05.2002. 15. p.
Hamvay Péter: „Nem érdekel, jegyeznek-e a szakmában / I do not Care Whether I am Acknowledged in my Profession” Budapest: Népszava, 07.05.2002. 13. p.
Vesztl Zsófia: „Halálpohár / Death Glass„. Budapest: Zsöllye, 2002/3.
Molnár Gál Péter: „Szellemidézés, szellemesség, szellemiség / Conjuration, Ingenuity, Intellectuality". Budapest: Népszabadság, 24.04.2002. 11. p.
Selyem Zsuzsa: Ex Libris. Élet és Irodalom, 2001/45. http://es.fullnet.hu/0145/kritika.htm
Tolnai Ottó: „A pompeji filatelista VIII. / The Philatelist of Pompeii VIII" Budapest: Élet és Irodalom, 2001/10.
Zappe László: „Másik művészet / Other Art„. Budapest: Népszabadság, 29.07.2000.
Rényi András: „A testek világlása. Budapest: Kijárat Kiadó, 1999. 270. és 277. p.
Radnóti Zsuzsa: „Színházilag gondolkodni / Thinking in a Theatrical Way. Budapest: Élet és Irodalom, 1998/47. http://www.freeweb.hu/magyartanarok/FodorGeza_Fabian1.html
Bába Krisztina: „Az alternatív színházak finanszírozása 1987-től napjainkig. / Financing the Alternative Theatres from 1987 to Nowadays" Budapest: Criticai Lapok, 1998/10. 20-22. p.
Trencsényi Zoltán: „A színház és a tánc cirkuszba vonul. / Theatre and Dance go to Circus„ Budapest: Népszabadság, 1997.11.13.
Bihari László: „Szólótáncfesztivál a MU Színházban. / Solo Dance Festival in MU Theatre„ Budapest: Magyar Hírlap, 1997.11.13.
Szántó Márta: „Ahol nincs meg az egyértelmű hierarchia„. Újvidék: Magyar Szó, 1997.
Bihari László: „Gesztus, mozgás, tánc két világ határán„. Magyar Hírlap, 1996. április 16.
Szántó Márta: „Galván. Alternatív színház és romantikus mesejáték„. Újvidék: Magyar Szó, 1996. március 24.
Csontos Erika: „Amplitúdók / Amplitudes„ Budapest: Fényfüggöny, 1996/ Tavasz. 16-17 p.
Anne Midgette: „Leipzig Charts a Course to Germany's Future„. New York: The Wall Street Journal Europe, December 2-3. 1994.
Regős János: „Kulturális szimpózium Jászberényben / Cultural Symposium in Jászberény„. Budapest: Kritika, 1994/4.
Bicskei Flóra: „Action Caesare„. Budapest: Jump Magazin, 1994/1.
Upor László: „Fordulatok / Turnings„. Budapest: Színház, 1992/11.
Szabadi Sándor István: „A megőrzött színház / The Preserved Theatre„ Budapest: Film, Színház, Muzsika, 1990.05.12.
Arhelb Gály Tamara: „Szlovákiai kísérlet a kísérletezésre. / Slovakian Experiment for Experiment„ Budapest: Művészet, 1989/10.

Vendégtanári állások:

2009. April 17. – 25. Virginia Tech. USA, Music Department's Digital Interactive Sound and Intermedia Studio (DISIS). DISIS Spring Event: In Case of. Acting tactics. As part of the Arts Fusion festival, VT Music Department's Digital Interactive Sound and Intermedia Studio (DISIS) in conjunction with Collaborative for Creative Technologies in the Arts and Design (CCTAD) hosts its 3rd annual performance event featuring visiting artist Tibor Varszegi, Sue Ott Rowlands, DISIS founder and director Ivica Ico Bukvic, and a collection of works by DISIS students. Through the pursuit of new forms of artistic expression DiD series have evolved into a unique amalgamation of music, creative technologies, visual arts, theatre, and performance. Squires Studio Theatre.
http://www.music.vt.edu/department/calendar/index.php?April-2009
2008. April. University of Delft (Hollandia). The interaction of architecture and acting. The course through the combination of a possible theatrical space formation and improvisational workshop tries to produce possibilities that are without risks for the designers nevertheless they require hazardous creative conduct so that by gaining life experience during the design course those standpoints can come into action which can transform the space into a living place on the human scale. http://www.bk.tudelft.nl/media/
2008. január – június.
Kaposvári Egyetem Művészeti Főiskolai Kar, Művészetelméleti és Művészettörténeti Tanszék. Kurzusok színész és kommunikáció szakos hallgatók számára. http://www.u-kaposvar.hu/index.php?p=index828&mstag=mfk
2007. November, Virginia Tech. Guest artist Tibor Varszegi from Hungary visited campus Nov. 12, 2007, to perform his one-man show, The Age of Calling to Account I: The Crook. The title refers to a shepherd's staff, using the stick as a metaphor for creative forces in the universe. The work incorporates Hungarian songs, dance, and spoken word. The performance was held in the Black Box Theatre in the Performing Arts Building, and was supported in part by the College of Liberal Arts & Human Sciences.
2007. August – October, University of Toledo, USA. Stage movement. 
Theories and practice of physical techniques for the actor. Diagnosis of individual skills continues the work begun in voice and movement. Presentation Movement Improvisation. http://www.utoledo.edu/as/theatrefilm/2007–2008_theatre_season.html
2005. Szeptember – október. University of Toledo, USA. Stage movement. 
Theories and practice of physical techniques for the actor. Diagnosis of individual skills continues the work begun in voice and movement. Prerequisite. http://utnews.utoledo.edu/publish/Arts_13/Three_guest_artists_to_visit_campus_2166.shtml

Előadó-művészti munkák, kiállítás-megnyitók / Performing Art works, Opening of Exhibitions:

2009. „A csodaszarvas nyomában. Szer és botavatás Vata, fia János és Rasdi tiszteletére”. Vésztő-Mágor Nemzeti Park, június 24.
2009. „17”. With Sue Ott Rowlands and Ivica Ico Bukvic. Premiere: Virginia Tech, Blacksburg, USA. April 24.
2008. „A kő”. Bemutató: Jászberény, augusztus 15.
”The Stone” Premiere: Jászberény, August 15.
2008. „A kő. Pilinszky titokzatos útjelzője a Jézustól Krisztushoz vezető úton.” „Ezért tanultam járni!” Apokrif-konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet. Szombathely-Bozsok-Velem. Április 18-19.
&dquo;The Stone. Pilinszky's enigmatic milestone on the road leading from Jesus to Christ.” ”This is why I learnt to walk! Apocryphal-conference.” West-Hungary University Department of Language and Literature. Szombathely-Bozsok-Velem. 18-19 April.
2007. „A Másik Paradicsom XIV.” Maui, Hawaii. Október 22-23.
”The Other Paradise XIV.” Maui, Hawaii. 22-23 October.
2007. ”Etudes. A workshop performance”. University of Toledo, Ohio, USA. 11-12 October.
2007. „A Másik Paradicsom XIII.” Csíksomlyó, Kálváriadomb, XIII. stáció, Augusztus 13.
”The Other Paradise XIII.” Csíksomlyó (Romania), Calvary Mound, XIII. Step. 13 August.
2007. „A Másik Paradicsom XII.” Dombegyháza, Attila-domb. Július 25-26 fordulója. Szent Kristóf napjáról Szent Anna napjára virradó éjszaka.
”The Other Paradise XII.” Dombegyháza, Attila Mound. 25 July. At night from the day of Saint Christoph to Saint Anna.
2006. „A számonkérés kora II. – A bot.” Írta és játssza: Várszegi Tibor. Zeneszerző, zene: Mezei Szilárd (brácsa, bőgő). Kellékek: Baráth Sanyi bácsi (Jászberény), Garai Zsófia (Zenta, Szerbia-Montenegró), Muntyán (Traktoros) József (Parajd, Romania). Bemutató: Törökszentmiklós, December 21.
”The Age of Calling to Account I. The Staff.” Written and performed by Tibor Várszegi. Composer and music performed by Szilárd Mezei (viola, bass). Props: Sándor Baráth (Jászberény), Zsófia Garai (Senta, Serbia-Montenegro), József Traktoros Muntyán (Paraid, Romania). Premiere: Törökszentmiklós, 21 December.
2006. „Karácsonyváró” Szereplők: Szalóki Ági és zenekara, Józsa István, Kálmánchelyi Zoltán, Várszegi Tibor. Rendező: Józsa István. Ajka, december 12.
”Waiting for Christmas” With Ágnes Szalóki and her band, István Józsa, Zoltán Kálmánchelyi. Director: István Józsa. Ajka. 12 December.
2006. „Plasztikai műtétek” Performansz Turcsány Villővel. Budapest, Sziget fesztivál, Tánc sátor. Augusztus 9. 23.45 h. Telehold.
”Plastic Operations.” Performance with Villő Turcsány sculptor. Budapest, Island Festival, Dance Tent. 9 August. 11.45 pm. Full Moon.
2006. „A Másik Paradicsom XI.” Jászdózsa, Mária-domb. Július 2. Sarlós Boldogasszony napján.
”The Other Paradise XI.” Jászdózsa, Virgin Mary Mound. 2 July. Sickle Lady Day.
2006. „Oldás és kötés” Ágoston Quartet valamint Ónodi Béla, Dombi Kati és Berger Gyula táncosokkal. Bemutató: Fonó Budai Zeneház. Május 15.
http://www.kulturalis.tv/ingyen-online-tv/zenemuveszet/kortars-zene
”Binding and Loosing.” Ágoston Quartet and dancers: with Béla Ónodi, Katalin Dombi and Gyula Berger. Premiere: Budapest, Fonó Music House. 15 May.
2006. „Perspektíva: a látás ellopása” Palkó Tibor kiállításának megnyitója. Tápiószele, Blaskovich Múzeum. Március 4.
”Perspective: stealing of the sight” Opening of Tibor Palkó painter's exhibition. Tápiószele, Blaskovich Museum. 4 March.
2005. „A Másik Paradicsom X.” Nagykáta-Erdőszőlős, Művésztelep. Gemza Péterrel és Krupa Sándorral. December 21.
”The Other Paradise X.” Nagykáta-Erdőszőlős, Art Camp. With Peter Gemza and Sándor Krupa. 21 December.
2005. „…öt perccel előtte…” Palkó Tibor festőművész kiállításának megnyitója. Szolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár. Március 9.
”…five minutes before…” Opening of Tibor Palkó painter's exhibition. Szolnok, Verseghy Ferenc County Library. 9 Marc.
2004. „Dekameron.” Rendezés és játék a Teatro Capriccio művészeivel. Szereplők: Dióssy Gábor, Fazekas Júlia, Gecse Noémi, Győri András Botond, Kamondy Imre, Kassai László, Kovács Ágnes Anna, Lipták Jeanne, M. Simon Andrea, Ujhelyi Kinga. Zene: Márkos Albert (cselló) és Hans van Vliet (fúvósok). Művészetek Völgye, Vigántpetend. Július 31.
”Decameron” Directing and acting with ators of Teatro Capriccio: Gábor Dióssy, Júlia Fazekas, Noémi Gecse, András Botond Győri, Imre Kamondy, László Kassai, Ágnes Anna Kovács, Jeanne Lpták, Andrea M. Simon, Kinga Ujhelyi. Music: Albert Márkos (chello) and Hans van Vliet (winds). Valley of Arts, Vigántpetend. 31 July.
2004. „A számokérés kora I. – A mennybe vitt leány" Író, díszlet, jelmez, film és játék: Várszegi Tibor. Zeneszerző: Mezei Szilárd. Zene: Mezei Szilárd Trió. Bemutató: Magyarkanizsa, CNESA, Művészetek Háza. Május 20.
”The Maiden Taken to Heaven.” Writer, set-designer, costume, film and acting by Tibor Várszegi. Composer: Szilárd Mezei. Music: Szilárd Mezei Trio. Premiere: Magyarkanizsa (Serbia-Montenegro), CNESA, House of Arts. 20 May.
2004. „A Másik Paradicsom IX.” Krupa Sándorral. Székesfehérvár, Helyőrségi Klub. Május 13.
”The Other Paradise IX.” with Sándor Krupa. Székesfehérvár, Service Club. 13 May.
2004. „Séta a levegőn” Palkó Tibor kiállításának megnyitója. Művésztelep Galéria, Szolnok. Április 9.
”Walk on Open Air” Opening of Tibor Palkó Painter's exhibition. Szolnok Art Camp Gallery. 9 April.
2004. „Felajánlás” Krupa Sándorral. Budapest, Gödör. Március 27.
”Offering” with Sándor Krupa. Budapest, Hole. 27 March.
2004. „Egy kis bagatell II.” Szajol, Paál István Stúdiószínház. Február 21.
”An Bagatelle II.” Szajol, Paál István Studiotheatre. 21 February.
2003. „Egy kis bagatell I.” Szajol, Paál István Stúdiószínház. December 6.
”An Bagatelle I.” Szajol, Paál István Studiotheatre. 6 December.
2003. „A Másik Paradicsom VIII.” Gemza Péterrel, Krupa Sándorral (szereplők) és Mezei Szilárddal (brácsa). Szolnok, Art Camp. Augusztus 9.
”The Other Paradise VIII. / A Másik Paradicsom VIII.” With Peter Gemza, Sándor Krupa (actors), and Szilárd Mezei (viola). Szolnok, Art Camp. 9 August.
2003. „A Másik Paradicsom VII.” Gemza Péterrel, Krupa Sándorral (szereplők) és Mezei Szilárddal (brácsa). Békéscsaba, Csalánleves Fesztival. Augusztus 8.
”The Other Paradise VII.” With Peter Gemza, Sándor Krupa (actors) and Szilárd Mezei (viola). Békéscsaba, Nettle Soup Festival. 8 August.
2003. „A Másik Paradicsom VI.” Krupa Sándorral (szereplő), Mezei Szilárddal (brácsa) és Csík Istvánnal (ütősök). Győr, Mediawave Fesztivál. Április 27.v ”The Other Paradise VI.” With Sándor Krupa (actor), Szilárd Mezei (viola) and István Csík (percussion). Győr, Mediawave Festival. 27 April.
2003. „Tizenhárom” Finisszázs és könyvbemutató Palkó Tibor Kiállításán. Nina Umniakovval (tánc), Babits Antallal (clarinet) és Márkos Alberttel (cselló). Budapest, APA Galéria (Ateliers pro Arts). Február 4.
”Thirteen” Finissage and book-presentation on Tibor Palkó Painter's exhibition. With Nina Umniakov (dance), Babits Antal (clarinet), Márkos Albert (chello). Budapest, APA Galery (Ateliers Pro Arts). 4 February.
2003. „Egyetlen pillantással” Palkó Tibor kiállításának megnyitója. Nina Umniakovval (tánc) és Babits Antallal (kontrabasszus clarinet). Budapest, APA Galéria (Atelier Pro Arts). Január 23.
”With One Glance” Opening of Tibor Palkó's exhibition. With Nina Umniakov (dance), Babits Antal (kontra-bass-clarinet). Budapest, APA Galery (Ateliers Pro Arts). 23 January.
2002. „Karácsonyváró” Mezei Erzsébet kiállításának megnyitója. Gemza Péterrel, Krupa Sándorral (szereplők), Mezei Szilárddal (bőgő) és Dénes Józseffel (oub). Zenta, Városi Színház. December 6.
”Waiting for Christmas” Opening performance of Erzsébet Mezei's exhibition. With Péter Gemza, Sándor Krupa (actors) Szilárd Mezei (bass) and József Dénes (oud). Senta, Theatre Municipal (Yugoslavia). 6 December.
2002. „A Másik Paradicsom V.” Krupa Sándorral. Díszlet: Block Csoport. Budapest. MU Színház. Október 23.
”The Other Paradise V.” With Sándor Krupa. Scene: Block Group. Budapest, MU Theatre. 23 October.
2002. „A Másik Paradicsom IV” Krupa Sándorral. Dresda. Október 11.
”The Other Paradise IV.” With Sándor Krupa. Dresden, 11 October.
2002. „A szép, a csúf, a könyörtelen, az álmodozó, a féltékeny és az énekes” Keszég Lászlóval, Krupa Sándorral, Márkos Alberttel és Vicei Zsolttal. Budapest, MU Színház. Szeptember 21.
”The Beautiful, the Ugly, the Merciless, the Day-Dreamer, the Jealous and the Singer” With László Keszég, Sándor Krupa, Albert Márkos and Zsolt Vicei. Budapest, MU Theatre. 21 September.
2002. „A Másik Paradicsom III.” Krupa Sándorral (szerplő), Malina Ervinnal (bőgő) és Mezei Szilárddal (brácsa).Komárom, Monostori Erőd. Augusztus 24.
”The Other Paradise III.” With Sándor Krupa, Ervin Malina (bass) and Szilárd Mezei (viola). Komárom, Fort Monostor. 24 August.
2002. „A Másik Paradicsom II.” Krupa Sándorral (szereplő) és Mezei Szilárddal (brácsa). Pécs, Civil Közösségek Házának Udvara. Június 26.
”The Othre Paradise II.” With Sándor Krupa (actor) and Szilárd Mezei (viola). Pécs, The yard of the House of Civil Communities. 26 June.
2002. „Hősök” – színész. Színházi előadás. Szereplők: Baranyi Szilvia, Bíró László, Enyedi Éva, Keszég László, Krupa Sándor, Peer Krisztián, Szabó Anni, Vicei Zsolt. Zene: Márkos Albert és DJ. Mangó. Díszlet: Valcz Gábor. Világítás: Nagy András. Rendező: Keszég László. Bemutató: Budapest, MU Színház. Április 18.
”Heroes" – actor. Theatre performance with Szilvia Baranyi, László Bíró, Éva Enyedi, László Keszég, Sándor Krupa, Krisztián Peer, Anni Szabó, Zsolt Vicei. Music: Albert Márkos and DJ. Mangó. Scene: Gábor Valcz. Light: András Nagy. Director: László Keszég. Premiere: Budapest, MU Theatre. 18 April.
2002. „Hírnökök” – színész, rendező. Színházi előadás Gemza Péterrel és Krupa Sándorral. Zene: Mezei Szilárd (brácsa) és Dénes József (gitár). Díszlet: Block Csoport. Bemutató: Budapest, MU Színház. Február 27.
”Heralds” – actor, director. Theatre with Peter Gemza, Sándor Krupa actors; Music: Szilárd Mezei (viola) and József Dénes (guitar); Scene: Block Group. Prmiere: Budapest, MU Theatre. 27 February.
2001. „Úgy szeretem a zéletet” A Block Csoport kiállításmegnyitója. Komárom, Monostori Erőd. Október 6.
”I love life so much...” Opening of exhibition of Block Group. Artfort Monostor Galery, Komárom. 6 Oktober.
2001. „Agnus Dei” Ivo Weber (Köln) kiállítás-megnyitója. Budapest, MaMü Galéria. Szeptember 27.
”Agnus Dei” Opening of exhibition of Ivo Weber (Cologne). MaMü Galery, Budapest. 27 September.
2001. „Három árva” – színész, rendező. Színházi előadás Gemza Péterrel és Krupa Sándorral. Zene: Lőrinszky Attila (bőgő). Díszlet: Block Csoport. Bemutató: Szajol, Paál István Stúdiószínház. Július 27. – Budapest: MU Színház. Augusztus 28.
”Three Orphans” – actor, director. Theatre with Peter Gemza, Sándor Krupa actors; Music: Attila Lőrinszky (bass); Scene: Block Group. Premiere: Szajol, Paál Istvan Studiotheatre. 27 July. – Budapest, MU Theatre. 28 August.
2001. „Kettős életek” Palkó Tibor kiállításának megnyitója. Komárom, Monostori Erőd. Április 28.
Paralell lifes” Openig of exhibition of Palkó Tibor painter. Komárom, Artfort Monostor Galery. 28 April.
2000. „B idő” Performansz Krupa Sándorral. Zene: Lőrinszky Attila (bőgő). Budapest, Ernst Múzeum. November 18.
”B Time" Performance with Sándor Krupa. Music: Attila Lőrinszky (bass). Budapest, Ernst Museum. 18 November.
2000. „A feltámasztot” Performance. Köln. Simultanhalle. Június 16.
”Resurrected One.” Performance. Cologne, Simultanhalle. 16 June.
2000. „A Másik Paradicsom I.” Krupa Sándorral. Szajol, Paál István Stúdiószínház. Alapkőletétel. Augusztus 6.
”The Other Paradise” With Sándor Krupa. Szajol, Paál István Studiotheatre. Commencement. 6 August.
2000. „Az új Paradicsom” Performansz. Szolnok, Paál István Stúdiószínház. Április 28.
”New Paradise” Performance. Szolnok, Paál István Studiotheatre. 28 April.
2000. „Határok nélkül” Oecsi Bauer kiaállításának megnyitója. Budapest. Casa Nostra Galéria. Január 27.
”Without Borders” Opening of Oecsi Bauer painter's exhibition. Budapest, Casa Nostra Gallery. 27 January.
1999. „A túlsó parton” Performansz. Zene: Lőrinszky Attila (bőgő). Szolnok, Városháza. December 23.
”On the Far Bank” Performance. Music: Attila Lőrinszky (bass). Szolnok, City Hall. 23 December.
1999. „A rendíthetetlen mesehősök” Szemők Szilvia kiállításának megnyitója. Szolnok, Paál István Stúdiószínház. Október.
”The Immovable Taleheros” Opening of Szilvia Szemők's exhibition. Szolnok, Paál István Studiotheatre. October.
1999. „Mandala” Kugler Erika kiállításának megnyitója. Jászberény, Tanítóképző Főiskola. Október.
”Mandala” Opening of Erika Kugler's exhibition. Jászberény, Teacher Training College. October.
1999. „A plusz vagy a mínusz” Sebestyén Zoltán kiállításmegnyitója. Budapest, Óbuda Galéria. Szeptember 14.
”Plus or Minus” Opening of Zoltán Sebestyén painter's exhibition. Budapest, Óbuda Gallery. 14 September.
1999. „Ha újra gyerek lennék…” Gyerekrajz-tábor kiállításának megnyitója. Jászberény, Hamza Múzeum. Augusztus 30.
”If I Was a Kid Again.” Opening of exhibition of Child Art Camp. Jászberény, Hamza Museum. 30 August.
1999. „Hoztam nektek virágot” Palkó Tibor (40 éves) kiállításának megnyitója. Zene: Lőrinszky Attila (bőgő). Budapest, Vigadó Galéria. Június 3.
”I Brought You Flower.” Opening of Tibor Palkó painter's (40 old years) exhibition. Music: Attila Lőrinszky (bass). Budapest, Vigadó Gallery. 3 June.
1999. „Mintha” Performansz Krupa Sándorral. Zene: Lőrinszky Attila (bőgő). Budapest, Műcsarnok, Nemzetközi vasszobrászati kiállítás. Május 10.
”As Though / Als-Ob.” Performance with Sándor Krupa. Music: Attila Lőrinszky (bass). Budapest, Műcsarnok, International iron sculpture exhibition. 10 May.
1999. „Alma és fája” Törökgyörgy Zuzsa főiskolai hallgató kiállításának megnyitója. Jászberény, Jász Múzeum. Március 18.
”Apple and It's Tree” Opening of Zsuzsa Törökgyörgy sudent's exhibition. Jászberény, Jász Museum. 18 March.
1998. „A plusz és a mínusz" Sebestyén Zoltán kiállításának megnyitója. Hatvan, Városi Galéria. December 13.
”Plus and Minus.” Opening of Zoltán Sebestyén painter's exhibition. Hatvan, City Galerie. 13 December.
1998. „Ne nézz!” Performance. Zene: Dóra Attila (szaxofon). Csíkszereda, Tilos Kávézó. Szeptember.
”Don't look at me!” Performance. Music: Attila Dóra (sax). Miercurea Ciuc (Transylvania, Romania), Tilos Cafe. September.
1998. „Rejtőzködés” Performansz. Zene: Dóra Attila (szaxofon). Bécs, Landscape Art Project. Szeptember.
”Hiding” Performance. Music: Attila Dóra (sax). Wien, Landscape Art Project. September.
1998. „Zúgó” Performansz Gemza Péterrel és Krupa Sándorral. Jászberény, Zagyva, Zúgó. Július.
”Zúgó” Performance with Peter Gemza and Sándor Krupa. Jászberény, River Bank. July.
1997. „Púpos Angyal” Szóló. Bemutató: Budapest, MU Színház. November 17.
”Humpbacked Angel.” Solo. Premiere: Budapest, MU Theatre. 17 November.
1997. „Lépéshiba” Színházi előadás. Színész. Rendező: Keszég László. Bemutató: Szeged, Nemzeti Színház. Július 31.
”Step fault.” Theater performance. Actor. Director: László Keszég. Premiere: Szeged, National Theatre. 31 July.
1997. „Alíz" Szegény színház L. Caroll szövegei alapján. Színész. Rendező: Keszég László. Bemutató: Budapest, Egyetemi Színpad. Május 14.
”Alice.” A poor movement theatre with som text by L. Caroll. Actor. Director László Keszég. Premiere: Budapest, University Stage. 14 May.
1996. „Galván” Romantikus mozgásszínház Gogol meséi és önéletrajzi írásai alapján. Színész. Rendező: Keszég László. Bemutató: Budapest, MU Színház. Január 8.
”Galvan.” A romantic movement theatrical tale by Gogol and own current events. Actor. Director: László Keszég. Premiere: Budapest, MU Theatre. 8 January.
1994. „A filozófusok” Színész. Rendező: Nagy József. Budapest, Tilos az Á. Április.
”Philosophers” Actor. Director: Josef Nadj. Budapest, Tilos az Á. April.
1993. „Császármetszés” Szerő, színész, rendező. Szereplők: Gemza Péter és Krupa Sándor. Zene: Lajkó Félix (hegedű) és Takács Tibor (clarinet). Bemutató: Budapest, MU Színház.
November. ”Cesarean Section.” Author, actor, director. Actors: Peter Gemza and Sándor Krupa. Music: Felix Lajkó (violin) and Tibor Takács (clarinet). Premiere: Budapest, MU Theatre. November.
1992. „Boszorkányszombat" Mozgáskompozíció egy Aiszkülösz-témára. Szereplő, rendező. Szereplők: Bata Beáta, Gemza Péter, Holló Magdolna, Krupa Sándor, Misi Ágnes, Nagy Éva, Podpácz Beáta, Réti Szilvia, Zsótér Andor. Zene: Dóra Attila (szaxofon), Keszég László (bőgő). Bemutató: Jászberény, Tanítóképző Főiskola. Április 28.
”Witch's Sabbath.” Movement composition by an Aiskulos-theme. Author, actor, director. Actors: Beáta, Bata, Péter Gemza, Magdolna Holló, Sándor Krupa, Ágnes Misi, Éva Nagy, Beáta Podpácz, Szilvia Réti, Andor Zsótér. Music: Attila Dóra (sax), László Keszég (bass). Premiere: Jászberény, Teacher Training College. 28 April.
1988–91: Performanszok galériákban színházakban, egyetemeken, utcákon és egy barlangban.
Performances in galleries, theatres, universities, the streets and a cavern.

Egyéb hivatásos munka / Other Professional Work

2009. július – napjainkig. Malom Film-Színház, Jászberény, művészeti vezető.
2009. July – present. ”Mill” Film-Theater, Jászberény, artistic director.
1995. január – szeptember. „Múzsa. Kulturális Híradó.” Szerkesztő. Magyar Televízió. Január–november.
1995. January – September. ”Muse. Cultural News.” Editor. Hungarian Television, January–November.Tagságok és funkciók / Professional Memberships and Functions

Felelős kiadó / Publishing director:

Eső – irodalmi lap. Szolnok. 2000–2010.
Rain – Journal of Literature. Szolnok. 2000–2010.
Ellenfény – kortárs előadóművészeti folyóirat. Budapest. 1996–2008.
Backlight – Journal of Hungarian Contemporary Dance and Theatre. Budapest. 1996–2008.
Színész / Actor: Pont Színház (Jászberény, 1992–1996)
Pont Theatre Theatre Group (Jászberény, 1992–1996)
Pont Műhely (Budapest, 1996–2002)
Pont Workshop Theatre Company (Budapest, 1996–2002)
Független (2002– napjainkig)
Independent (2002– present)

Tag / Member:

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB), szakértő (2010– napjainkig)
Hungarian Accreditation Committee (HAC), adept (2010– present)
Magyar Tudományos Akadémia, Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, köztestületi tag (2005– napjainkig)
Hungarian Academy of Sciences, Section of Linguistics and Literary Scholarship (2005– present)
Magyar Irodalomtörténeti Társaság (Budapest, 2008– napjainkig)
Hungarian Literary History Association (Budapest, 2008– present)
Magyar Filozófiai Társaság (Budapest, 2004– napjainkig)
Hungarian Philosophers Association (Budapest, 2004– present)
Szeged Tudományegyetem Kulturális Ikonológiai és Szemiográfiai Kutatócsoport (Szeged, 2000 – napjainkig)
Cultural Iconology and Semiography Research Group of Szeged University (Szeged, 2000 – present)
Informal European Theatre Meeting (IETM)  (Brüsszel, 1992– napjainkig). Éves találkozók és nyitott fórumok résztvevője: Párizs (1997), Bécs (1996), Budapest (1994), Stockholm (1993), Genf (1993), Zágráb 1992).
Informal European Theatre Meeting (IETM)  (Brussels, 1992– present). Participation in annual meetings and open forums: Paris (1997), Vienna (1996), Budapest (1994), Stockholm (1993), Geneva (1992), Zagreb (1992).
Fiatal Írók József Attila Köre (JAK) (Budapest, 1988–1994); Tiszteletbeli tag: 1994– napjainkig.
Association of Hungarian Young Writers (JAK), 1988/1994. Honorary member 1994– present.


Vezető / Leader:

Színházi Alkotóműhely. Jászberényi Tanítóképző Főiskola Kollégiuma. Jászberény. 1990–1993; 1996–1998.
Theatre Workshop. Teacher's Training College. Jászberény. 1990–1993; 1996–1998.


Tag, alapító titkár / Member, Secretary and Founder:

„Alkotárs Művészeti Egyesület (AME), (Jászberény, 1988. március – július)
”Alkotárs” Art Association (AME), (Jászberény, March – July 1988.)